فراخوان

185

موضوع بعدی بخش یک تجربه «پدربزرگ» است. پدربزرگ‌ها با مادربزرگ‌ها فرق دارند. از آن‌جا که مردند و بزرگ خانواده همیشه چشم یک فامیل به‌شان است. به واکنش‌ها، خلق‌و‌خو و رفتارهای کوچک و بزرگ. برای این موضوع یک تجربه از تصویری که پدربزرگ‌تان در ذهن‌تان ساخته بنویسید؛ از عادت‌ها، سبک زندگی، اصطلاح‌ها،‌نصیحت‌ها، تعصب‌ها و دلبستگی‌های شخصی او. از تمامی آن‌چه پدربزرگ‌تان را برایتان از دیگران متمایز می‌کند.

فرصت ارسال متن‌ها تا دهم مردادماه است به ایمیل:

mostanad.dastan@gmail.com

ادامهٔ مطلب…

اخبار داخلی | فراخوان

185

موضوع شماره‌ی تیرماه ۱۳۹۳ بخش یک تجربه «عکس یادگاری» است. آلبوم را که ورق می‌زنیم گاهی به عکس‌هایی برمی‌خوریم که جدا از ثبت یک لحظه و ماندگار شدن آن، خاطرات پنهانی هم دارند. موقع دیدن این عکس‌ها ناخودآگاه لحظه‌ای مکث می‌کنیم و تصویر آن اتفاق پنهان را توی ذهن مرور می‌کنیم. یک تجربه‌ی شماره‌ی تیر درباره‌ی این عکس‌هاست. لطفا همراه با متن، تصویر آن عکس یادگاری را هم ارسال کنید. ضمنا می‌توانید درباره‌ی اتفاق‌هایی که محورش یک عکس یادگاری بوده هم بنویسید.

فرصت ارسال متن‌ها تا دهم خردادماه است به ایمیل:

mostanad.dastan@gmail.com

ادامهٔ مطلب…