اخبار داخلی

خبرنامه‌ شماره‌ی تير ۹۴ ماهنامه‌ی داستان برای اعضای سایت ارسال شد. خبرنامه داستان هر ماه چند روز قبل از انتشار مجله برای اعضا ارسال می شود و حاوی تصویر جلد، فراخوان‌ها و گزیده ای از مطالب شماره‌ی منتشر نشده مجله است.

برای دریافت خبرنامه اینجا را ببینید.

این‌جا هستید: داستان » بلاگ داستان » اخبار داخلی » خبرنامه‌ شماره‌ی تير ۹۴ برای اعضای سایت ارسال شد
« مطلب قبلی:
مطلب بعدی: »

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.