اخبار داخلی

چهل‌وششمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی داستان همشهری به چاپخانه رفت و اوایل مردادماه در دکه‌های مطبوعاتی خواهد بود. شماره‌ی مردادماه را می‌توانید از کتاب‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه کنید. داستان همشهری روزهای اول هرماه در تهران و تا چند روز بعد در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

اخبار داخلی | خبر

چهل‌وسومین ماهنامه‌ی داستان همشهری به چاپخانه رفت و اوایل اردیبهشت‌ماه در دکه‌های مطبوعاتی خواهد بود. شماره‌ی اردیبهشت‌ماه، هرسال به‌خاطر انتشار دیرهنگام شماره‌ی اسفند و فروردین، هفته‌ی اول اردیبهشت‌ توزیع می‌شد. امسال تحریریه‌ی داستان بدون استراحت بعد از خروجی پرکار ویژه‌نامه‌ی نوروزی، سعی کرد فرایند آماده‌سازی و تولید شماره‌ی جدید را زودتر پوشش دهد و با تلاش زیاد، شامگاه بیست‌وپنجم فروردین پی‌دی‌اف مجله را به چاپخانه فرستاد تا داستانِ اردیبهشت بازهم در موعد همیشگیِ اول ماه در خانه‌های شما باشد.

چهل‌وسومین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی داستان همشهری در ۲۴۶ صفحه به چاپخانه رفته است.

اخبار داخلی | خبر

چهل‌ویکمین شماره‌ی پیاپی مجله‌ی داستان همشهری، آخرین ساعات روز چهارشنبه هجدهم دی‌ماه، در ۲۴۴ صفحه به چاپخانه رفت و از دیروز مراحل چاپش آغاز شده است. دومین شماره‌ی زمستانی داستان همشهری را می‌توانید طبق روال معمول، اول ماه آینده از کتاب‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه کنید. داستان همشهری روزهای اول هرماه در تهران و تا چند روز بعد در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

ارسال ایمیل «محرمانه باشگاه!» به اعضای باشگاه خوانندگان از امروز شروع شده است. اگر عضو باشگاه خوانندگان هستید، از امروز منتظر دیدن تصویر جلد شماره‌ی جدید داستان همشهری باشید.