اخبار داخلی | خبر | خبر انتشار

jeld44

چهل‌وچهارمين شماره‌ی پیاپی مجله‌ی داستان همشهری، روز چهارشنبه توزیع شد. شماره‌ی خردادماه مجله‌ی داستان برخلاف روال معمول، با کمی تاخیر بر روی کیوسک‌ها آمد. تلاش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجله با چاپخانه‌ی همشهری و سازمان آگهی‌ها در همین شماره‌، سبب تاخیر چندروزه در توزیع مجله شد. انتشار مجله از ماه آینده به روال معمول بازخواهد گشت و ابتدای هر ماه می‌توانید منتظر داستان باشید.

اخبار داخلی | خبر | خبر انتشار

aban 92

شماره‌ی آبان‌ماه داستان همشهری امروز در تهران منتشر شد.

بیست‌ونهمین شماره‌ی داستان همشهری در ۲۴۴ صفحه، امروز در تهران منتشر شده است و تا دو سه‌ روز آینده به شهرهای دیگر می‌رسد.

داستان همشهری را می‌توانید از کتاب‌فروشی‌های معتبر و دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه کنید.